Систем за подношење електронских пријава

Преко система Агенције за привредне регистре можете поднети електронску пријаву у свим регистрима и евиденцијама Агенције које су омогућене као електронске услуге.

Информације

Шта је систем за електронско подношење пријава и како се користи.

Активне мере

Претраге и изводи из активних мера привремених ограничења

Почните са радом

Поднесите нову или прегледајте ваше постојеће електронске пријаве.

Преглед видео упутства 1

Пријављивање на систем Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 2

Насловни екран Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 3

Објаве и активне мере у оквиру Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 4

Електронско подношење захтева за потврдом у оквиру Централне евиденције привремених ограничења права

Преглед видео упутства 5

Упис привременог ограничења права лица од стране обвезника уписа података

Скраћенице

  • ctrl + h Отвори/затвори помоћни прозор
  • ctrl + i Започни нови процес
  • ctrl + e Напусти унос података
  • ctrl + u Иди на врх стране